Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

12 sierpnia 2014

Skutki podatkowe otrzymania "Karty Dużej Rodziny"

184

Zniżki dla rodzin wielodzietnych przyznane w ramach programu ,, Karta Dużej Rodziny” nie stanowią przychodu w rozumieniu art. 20 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczenia te nie mają charakteru indywidualnego i nie powodują powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie osób uprawnionych do korzystania z tych ulg.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lipca 2014 roku nr ITPB2/415-428/14/MU.

Sytuacja Podatnika

Burmistrz Miasta przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu „R. Karta Dużej Rodziny”. Wnioskodawca planuje podjąć działania zmierzające do polepszenia warunków życiowych i zapewnienia dostępności do dóbr kulturalnych i sportowych rodzinom wielodzietnym zamieszkałym na Jego terenie. Posiadacz Karty Dużej Rodziny byłby uprawniony do korzystania z:

  • 50% zniżki na bilety rodzinne i wakacyjne na basenie M. w R,

  • 50% zniżki na biletowane imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez gminne jednostki organizacyjne Wnioskodawcy i samorządowe instytucje kultury,

  • innych zniżek wynikających z wniosków przedsiębiorców przystępujących do programu „R. Karta Dużej Rodziny”.

Czy rodziny objęte programem „R. Karta Dużej Rodziny” uzyskują przychód w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić tym rodzinom (osobom) PIT-8C?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji Dyrektor powołał się na art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności: (...) zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę