Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

29 czerwca 2015

Skutki podatkowe dokonania zmiany udziału w zyskach spółki jawnej

193

W chwili podpisania aneksu do umowy spółki jawnej, w którym wspólnicy dokonają zmiany w zakresie podziału zysków i strat spółki oraz ustalą nowe zasady udziału wspólników w zyskach/stratach i majątku likwidacyjnym spółki nie wystąpi u wspólnika żaden przychód, podlegający opodatkowaniu. Przychody, jak i koszty uzyskania przychodu powinny być rozliczane przez wspólników proporcjonalnie do ich udziałów w zyskach tej spółki.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 09 czerwca 2015 roku nr IBPBI/1/4511-303/15/AP.

Sytuacja Podatnika

Od 2007 roku Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki jawnej z siedzibą w Polsce, prowadzącej działalność gospodarczą na terenie Polski. Wnioskodawczyni wniosła do tej spółki wkład w postaci całego przedsiębiorstwa o równowartości ponad 3.000.000,00 zł oraz wkład pieniężny w wysokości 25.000,00 zł. Drugi wspólnik wniósł wyłącznie wkład pieniężny w wysokości 25.000,00 zł. W 2014 r. do spółki jawnej przystąpił trzeci wspólnik, który wniósł wkład pieniężny w wysokości 10.000,00 zł. Obecnie wspólnicy rozważają dokonanie zmian w zakresie podziału zysków i strat ww. spółki oraz ustalenie nowych zasad udziału wspólników w zyskach, stratach i majątku likwidacyjnym spółki jawnej, w ten sposób, że będą się one kształtować nieproporcjonalnie do wniesionych i posiadanych wkładów. Zmiana ta nastąpi aneksem do umowy spółki, w którym to znajdzie się zapis, że od dnia podpisania ww. aneksu majątek spółki procentowo wynosi inną kwotę niż to wynikało z wcześniejszej umowy spółki. W ramach planowanej zmiany żaden z dotychczasowych wspólników spółki, w tym Wnioskodawczyni, nie wystąpi ze spółki, ani nie zbędzie całości praw i obowiązków w spółce innemu podmiotowi. Z tytułu planowanej operacji żaden z dotychczasowych wspólników spółki jawnej, w tym Wnioskodawczyni, nie uzyska jakiejkolwiek wypłaty ze spółki tytułem zwrotu wkładu, wypłaty z zysku, ani pod żadnym innym tytułem. Prawdopodobnie wobec Wnioskodawczyni nie zmieni się dotychczasowy udział w zyskach i stratach, a zmiana obejmie pozostałych wspólników.

Czy nowy umowny podział zysków spółki jawnej pomiędzy wspólnikami tej spółki, dokonany aneksem do umowy spółki, będzie podatkowo neutralny dla Wnioskodawczyni, jako wspólnika spółki?

Czy w chwili podpisania ww. aneksu do umowy spółki jawnej, ustalającego nowe zasady podziału zysków/strat tej spółki u Wnioskodawczyni wystąpi przychód podatkowy?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udzia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.