Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W 2002 roku uchwałą wspólników wspólnicy wnieśli dopłaty, które w 2007 roku zostały przeksięgowane na kapitał rezerwowy. W 2006 roku wspólnicy (2 osoby fizyczne będące w związku małżeńskim) udzielili spółce pożyczek oprocentowanych 5% w skali roku. Oprocentowanie miało być płatne wraz z ostatnią ratą spłaty pożyczki. Do dnia dzisiejszego kwota główna pożyczki nie została zwrócona. Odsetki nie zostały ani naliczone, ani zapłacone. Nie było też uchwały, aby pożyczki przekształcić w dopłaty. Sp. z o.o. z tytułu tych dopłat zapłaciła podatek od czynności cywilno prawnych. Jak najkorzystniej podatkowo dla spółki i dla wspólników pozbyć się dopłat, a w szczególności odsetek od dopłat?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Jedną z metod dofinansowania działalności spółki z o.o. mogą być dopłaty wniesione przez wspólników. Kwestie związane z wn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.