Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

4 maja 2015

Rezygnacja z honorarium to przychód dla Gminy

170

Gmina prowadzi gazetkę gminną, płaci autorom honorarium. W najbliższym numerze ukaże się artykuł, za który osoba pisząca nie weźmie pieniędzy (rezygnacja - artykuł o pomaganiu ubogim) i przeznaczy te środki na akcję gminną. Czy należność niezapłacona za ten artykuł, który będzie wykorzystywany w naszej akcji gminnej będzie dla nas przychodem czy po prostu będą mniejsze koszty. Słyszałem, że to może być przychód do opodatkowania, czy to prawda ?

ODPOWIEDŹ

Przez „rezygnację z honorarium” można rozumieć darowiznę na konkretny cel. W opisywanym przykładzie celem jest „akcja gminna”. Wypłata przez gminę honorarium będzie stanowiła jej koszt z tytułu wynagrodzeń, a darowizna w wysokości kwoty otrzymanego honorarium będzie dochodem gminy.

Jednakże, jeżeli autor tekstu złożył oświadczenie z rezygnacją honorarium wraz z przeniesieniem praw autorskich artykułu o pomaganiu ubogim na gminę, to dla gminy wartość honorarium będzie stanowiło nieodpłatne świadczenie i będzie zaliczone do przychodu.

UZASADNIENIE

Ponieważ rezygnacja z honorarium dedykowana jest konkretnemu celowi należy uważać, iż osoba pisząca przekazała swoje wynagrodzenie za artykuł o pomaganiu ubogim na „akcje gminną” w formie darowizny. Można także domniemać, że akcja ta dotyczy właśnie pomocy ubogim.

Darowizna jest formą przekazania środków z wynagrodzenia, zgodną ze źródłami dochodów gminy zapisanych w art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Należy zauważyć, iż fakt darowizny powinien być zapisany w formie umowy, w której darczyńca powinien określić min. przeznaczenie darowizny oraz kwotę. Ponadto od otrzymanej darowizny gmina nie płaci żadnych podatków.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę