Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-11)

19 maja 2014

Przedłużenie roku podatkowego w spółce komandytowo-akcyjnej

182

Dla spółek komandytowo-akcyjnych istniejących przed 31 grudnia 2013 roku, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, rok obrotowy zawsze kończy się 31 grudnia 2013 roku.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 15 kwietnia 2014 roku nr ILPB3/423-80/14-2/JG.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną (SKA), posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wspólnikami Spółki jest spółka z o.o., oraz osoba fizyczna. SKA została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 4.11.2013 r. Zgodnie z zapisami statutu SKA, rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2014 r. Wnioskodawca zadał pytanie od kiedy, w przedstawionym stanie faktycznym, zacznie on podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Na mocy art. 11 ustawy Ordynacja podatkowa mówiącego, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej oraz braku uregulowań co do określenia roku podatkowego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne nie mają prawa do przyjęcia roku podatkowego innego aniżeli rok kalendarzowy.

Natomiast art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pozwala aby rok podatkowy został przyjęty inny niż kalendarzowy.

Dyrektor Izby Skarbowej dokonując...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.