Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , PODSTAWA OBLICZENIA I WYSOKOŚĆ PODATKU (art. 26-30e) , BUDOWNICTWO

10 października 2014

Prawo do ulgi odsetkowej z tytułu zakupu rozpoczętej budowy domu

212

Jedynie zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego daje podatnikowi prawo do uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym ulgi odsetkowej. Odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego w związku z zakupem na rynku wtórnym rozpoczętej budowy domu jednorodzinnego nie mogą być odliczone od podstawy opodatkowania.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 września 2014 roku nr ILPB2/415-620/14-4/WM.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca wraz z żoną zaciągnął w 2006 roku kredyt hipoteczny na zakup działki wraz z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego. Zaciągnięty kredyt został w całości przeznaczony na zakup rozpoczętej budowy domu jednorodzinnego wraz z działką, która stanowiła integralną całość transakcji. Wskazana nieruchomość została zakupiona na rynku wtórnym.

Czy Wnioskodawca ma prawo do ulgi odsetkowej związanej ze spłatą odsetek od kredytu hipotecznego udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w latach 2002-2006, od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych związanej z:

  1. budową budynku mieszkalnego albo

  2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

  3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

  4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Mając na uwadze cytowany wyżej przepis ustawy o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.