Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Obecnie w Sejmie prowadzone są prace nad kolejnym pakietem przepisów nowelizujących ustawę antykryzysową. Projekt ustawy zakłada zmiany m.in. w obszarze prawa podatkowego.

Tarcza 4.0 – projektowane rozwiązania podatkowe:

  • Kary umowne i odszkodowania w kosztach podatkowych

Możliwość uwzględnienia kar umownych i odszkodowań zapłaconych z tytułu wad towarów lub wykonanych robót i usług lub zwłoki w usunięciu tychże wad, jeżeli podstawa zapłaty kary powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19.

  • Wydłużenie terminów związanych z raportowaniem MDR

Kolejne przesunięcie terminu na zgłaszanie schematów podatkowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej - dla schematów krajowych - do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19. Dla schematów transgranicznych utrzymana została data do 30 czerwca 2020 r.

  • Ulga na złe długi w CIT

Możliwość stosowania ulgi na złe długi w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych już w okresie 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty, a nie jak obecnie obowiązujące przepisy - termin 90 dni po upływu terminu płatności. Dotyczy tylko wierzycieli, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19.

  • Terminy w cenach transferowych

Zgodnie projektem, terminy na złożenie formularza TPR i oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych zostanie przedłużony:

  • do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

 

  • Przedłużenie ważności i dopuszczenie stosowania kopii certyfikatów rezydencji

Certyfikaty rezydencji o nieokreślonym okresie ważności, jeśli okres dwunastu miesięcy od daty ich wydania upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, mogą być uwzględnione przez polskiego płatnika przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu.

Możliwe będzie potw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę