Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE ROZLICZENIA , PODSTAWA OPODATKOWANIA I WYSOKOŚĆ PODATKU (art. 18-24)

19 stycznia 2015

Podatek "u źródła" od świadczonych poza granicami kraju usług prawnych

199

Świadczone na rzecz polskiego rezydenta usługi prawne, które faktycznie wykonywane są poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają opodatkowaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 23 grudnia 2014 roku nr IBPBI/2/423-1129/14/BG.

Sytuacja Podatnika

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do realizacji usług fotograficznych. Spółka dokonuje sprzedaży również poza granicami kraju. W celu egzekwowania nieuregulowanych należności od klientów zagranicznych Spółka korzysta z usług zagranicznych kancelarii prawnych, posiadających siedziby w zależności – na terenie kraju siedziby dłużnika. Przedmiotowe usługi nabywane są m.in. od osób prawnych. Usługi świadczone przez zagraniczne kancelarie prawne polegają w szczególności na doradztwie prawnym, sporządzaniu wezwań do zapłaty, ewentualnym negocjowaniu z dłużnymi klientami warunków spłaty długów, sporządzaniu i wnoszeniu pozwów do zagranicznych sądów przeciwko zagranicznym dłużnikom, reprezentowaniu Spółki na rozprawach, a po uzyskaniu pozytywnych wyroków sądów, w razie potrzeby pomocy w ich egzekwowaniu. Usługi prawne świadczone przez kancelarie zagraniczne są w całości wykonywane i wykorzystywane przez Spółkę poza granicami Polski. Za wykonaną usługę Spółką wypłaca kancelariom ustalone umownie wynagrodzenie. Spółka nie posiada certyfikatów rezydencji osób prawnych.

  1. Czy przedmiotowe kancelarie prawne z uwagi, że świadczą usługi na rzecz polskiej Spółki podlegają na terenie RP ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

  2. Czy Spółka ma obowiązek pobierać od wypłacanego, dla kancelarii świadczących poza granicami RP na jej rzecz usługi, wynagrodzenia - zryczałtowany podatek dochodowy, od podmiotu świadczącego na jej rzecz usługę prawną na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym czy powinna sporządzać informacje o dokonanych wypłatach i pobranym podatku IFT-2/IFT-2R?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor odpowiadając na wskazane pytanie odniósł się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności do art. 21, który to artykuł określa przedmiot i wysokość podatku "u źródła". W myśl zasady nieograniczonego obowiązku podatkowego podatnik osiągający dochody m.in. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce, w którym ma swoją siedzibę, ma obowiązek rozliczyć podatek od tych dochodów w kraju ich uzyskania. Powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.