Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-9a)

7 czerwca 2015

Opodatkowanie emerytury lub innego świadczenia pobieranego z Rumunii

199

Świadczenia otrzymywane z Rumunii, tj. emerytura i dodatek, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w miejscu zamieszkania podatnika, czyli w Polsce. W świetle przepisów nie następuje podwójne opodatkowanie tych świadczeń i w konsekwencji nie ma zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 23 stycznia 2015 roku nr ITPB2/415-951/14/ENB.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca na stałe mieszka razem z żoną w Polsce. Posiada obywatelstwo rumuńskie i polskie. W ostatnich kilku latach Wnioskodawca nie wyjeżdżał z Polski, a z rodziną i znajomymi w Rumunii kontaktuje się telefonicznie.

Wnioskodawca otrzymuje emeryturę z publicznego systemu ubezpieczeń społecznych za pracę w Rumunii w resorcie rolnictwa oraz tzw. dodatek przesiedleńczy, jako kwotę zaopatrzenia przyznanego ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin. Emerytura z Rumunii jest w państwie źródła zwolniona z opodatkowania, natomiast otrzymywany przez Wnioskodawcę dodatek, jest obligatoryjnie zwolniony z opodatkowania w każdym kraju. Świadczenia są otrzymywane za pośrednictwem banku.

Ponadto w Polsce Wnioskodawca otrzymuje dodatek emerytalny w wysokości 48,67 zł miesięcznie, za 20 miesięcy pracy wykonywanej na terenie Polski. We wrześniu 2014 roku bank, za pośrednictwem którego Wnioskodawca otrzymuje świadczenia z Rumunii pobrał kwotę 149 zł z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Czy w świetle obowiązujących przepisów wypłacana w Rumunii emerytura i dodatek stanowiący zaopatrzenie przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin podlega opodatkowaniu w Polsce i czy bank słusznie potrąca od tych świadczeń podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Jednocześnie należy wziąć pod uwagę przepisy wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Rumunią. W myśl art. 19 ww. umowy, z uwzględnieniem postanowień artykułu 20 ustęp 2, emerytury i inne podobne świadczenia z tytułu poprzedniej pracy najemnej, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.