Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zgromadzenie Wspólników spółki z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału podstawowego spółki w formie pieniężnej. Podwyższenie kapitału ma nastąpić poprzez konwersję pożyczek udzielonych spółce przez udziałowców na kapitał zakładowy. Dodatkowo każdy z udziałowców podpisał porozumienie w sprawie kompensaty wierzytelności wobec spółki z tytułu pożyczki ze zobowiązaniem wobec spółki z tytułu pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Czy konwersja wierzytelności na udziały rodzi skutki podatkowe po stronie udziałowców?

ODPOWIEDŹ

W pierwszej kolejności należy w sposób jednoznaczny ustalić, czy w wyniku konwersji doszło do objęcia udziałów w zamian za wkład pieniężny, czy też niepieniężny, gdyż ma to zasadniczo odmienne konsekwencje podatkowe. Forma konwersji wierzytelności na udziały decyduje o tym, czy w momencie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym udziałowiec osiągnął przychód podatkowy, czy też nie. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 17 ust.1 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF), za przychodów z kapitałów pieniężnych uważa się wartość nominalną udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Powyższy przepis oznacza, że wspólnik, który obejmuje udziały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci wierzytelności powinien rozpoznać przychód podatkowy w wysokości wartości nominalnej nowo objętych udziałów. Nie wystąpi przychód u wspólnika tylko wówczas, gdy objęcie udziałów będzie miało charakter pieniężny.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku FSK 1408/04 z dnia 14 grudnia 2004 roku stwierdził, że: „o tym, czy konwersja wierzytelności przysługującej wspólnikowi wobec spółki na udziały przybierze postać wkładu pieniężnego lub niepieniężnego kapitału zakładowego, decyduje treść uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego”.

Ostatnimi czasy pojawiły się odmienne wyroki sądów administracyjnych w tej kwestii, jak również podzielone są stanowiska organów podatkowych w tej kwestii. Na przykład Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10 lipca 2013 roku, o sygnaturze IPPB3/423-337/13-2/AG, uznał, że: „konwersja wierzytelności wierzyciela oznacza jej zamianę na inne prawo majątkowe i nie jest wniesieniem wkładu w formie pieniężnej albowiem tę można zrealizować tylko przez wpłatę pieniądza (gotówki) lub przy użyciu pieniądza bankowego”. Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2014 roku o sygnaturze IPTPB3/423-50/14-2/PM, stwie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.