Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , GMINY I POWIATY

21 września 2018

Dofinansowanie z ZFŚS wyjazdu integracyjnego do teatru

190

Dofinansowanie z ZFŚS kosztów udziału pracowników w organizowanym wyjeździe integracyjnym do teatru nie będzie generowało po ich stronie przychodu ze stosunku pracy.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30 sierpnia 2018 roku nr 0112-KDIL3-1.4011.331.2018.2.AG

Sytuacja Podatnika

Urząd zamierza zorganizować wyjazd integracyjny do teatru dla pracowników i członków ich rodzin, który będzie współfinansowany ze środków ZFŚS. Oferta wyjazdu będzie skierowana do wszystkich pracowników, jednak wyjazd nie będzie obowiązkowy. Zainteresowani wyjazdem pracownicy będą wpisywać się na listę. Pracownicy będą mieli zapewniony transport, posiłek podczas dojazdu, ubezpieczenie, bilety wstępu. Koszt wyjazdu integracyjnego do teatru w niewielkiej części pokryje pracownik z własnych środków, w zależności od sytuacji materialnej, zgodnie z obowiązującym regulaminem ZFŚS Wnioskodawcy.

Czy dofinansowanie z ZFŚS kosztów uczestnictwa w zorganizowanym przez Urząd wyjeździe integracyjnym do teatru będzie skutkowało powstaniem po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy, od którego Urząd będzie zobowiązany do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora

Dokonując oceny czy udział w wyjeździe integracyjnym prowadzi do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy kierować się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, w którym stwierdzono, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

  • po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),

  • po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,

  • po trzecie, kor...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę