Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia do Ustawy o PDOF

21 sierpnia 2014

21.12.2000 Zwolnienie niektórych płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

150

Wersja obowiązująca od 14.01.2001

 

 

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

14.01.2001 - ... (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2000 Nr 121 poz. 1293

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 21 grudnia 2000 r.w sprawie zwolnienia niektórych płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 i nr 160, poz. 1083, z 1998 r. nr 106, poz. 668, z 1999 r. nr 11, poz. 95 i nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. nr 94, poz. 1037 i nr 116, poz. 1216) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się płatników, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę