Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZDZIAŁY

27 sierpnia 2017

2017.09.01 - Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

0 304

Art. 1 - 11 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Wersja obowiązująca od 01.09.2017 do 31.12.2017

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2018 - 21.02.2018

zm. Dz.U. 2017 poz. 2369

zm. Dz.U. 2017 poz. 2201

zm. Dz.U. 2017 poz. 2175

zm. Dz.U. 2017 poz. 2056

zm. Dz.U. 2017 poz. 1566

01.09.2017 - 31.12.2017 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2017 poz. 624

zm. Dz.U. 2017 poz. 60

12.08.2017 - 31.08.2017

zm. Dz.U. 2017 poz. 1448

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 15 lutego 1992 r.o podatku dochodowym od osób prawnych

Spis treści

 

Następny Rozdział

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Rozdział 1Podmiot i przedmiot opodatkowania

Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji.

2. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.

3. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do:

 1) spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.